Khắc phục nộp tờ khai TNCN thông báo “File XML không đúng định dạng quy định của TCT”

2132

Khi chúng ta nộp tờ khai TNCN có thông báo ” File XML không đúng định dạng quy định của TCT ” vậy làm thế nào để khắc phục?

Theo thông tư 66/2019 từ ngày 23/11/2019 các tổ chức, cá nhân khi đăng ký mã số thuế cá nhân thì phải nộp qua trang web: http://nhantokhai.gdt.gov.vn và kết xuất file qua phần mềm HTKK 4.2.4 trở lên.

Trong quá trình nộp tờ khai thu nhập cá nhân các tổ chức, cá nhân thường thông báo lỗi File XML không đúng định dạng quy định của TCT.

File XML không đúng định dạng quy định của TCT

Để khắc phục được tình trạng trên chúng ta cần phải làm như sau.

Trước tiên chúng ta cần phải gỡ Java hiện đang đung nếu là bảng Java 8 trở lên.

Sau đó chúng ta cài lại bảng Java 7u3. Link tải tại đây: http://bit.ly/393bQ4p

Lưu Ý: Nếu máy tính của bạn đang dùng Internet Explore 11 thì hãy để ý thông báo của Java nhé