Home Tags Thuế điện tử

Tag: thuế điện tử

Hướng dẫn chuyển tài khoản từ thuế điện tử và nộp...

3
Bắt đầu từ 8h ngày 10/02/2020 Tổng cục Thuế dừng hệ thống Khai thuế điện tử - iHTKK (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử -...