Home Hóa Đơn Điện Tử

Hóa Đơn Điện Tử

BẢNG GIÁ CHỮA KÝ SỐ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tự tin là nhà cung cấp “Hóa đơn điện tử” & “Chữ ký số” được Bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động hơn chục năm qua. Hóa đơn điện tử SmartVas đem đến sự tin cậy và an toàn tuyệt đối cho quý khách trong quá trình lưu trữ dữ liệu hóa đơn

  Hóa đơn điện tử là tập tin điện tử, được khởi tạo, gửi, lưu trữ bằng phương pháp điện tử.
  Lợi ích của hóa đơn điện tử:
 • Có độ an toàn, chính xác cao
 • Hạn chế vấn đề làm giả hóa đơn
 • Giảm rủi ro mất, cháy hóa đơn và các khoản phạt liên quan đến bảo quản hóa đơn…
 • Giảm chi phí in hóa đơn
 • Thuận tiện trong việc lập, gửi, nhận và lưu trữ hóa đơn nhanh chóng
 • BẢNG GIÁ CHI TIẾT
  Tên Gói Số Lượng Hóa Đơn Giá Tiền Phí Khởi Tạo Lần Đầu Tổng Tiền
  VAS 50 50 50.000 500.000 500.000
  VAS 100 100 150.000 500.000 650.000
  VAS 200 200 250.000 500.000 750.000
  VAS 300 300 350.000 500.000 850.000
  VAS 500 500 500.000 500.000 1.000.000
  VAS 1000 1000 750.000 500.000 1.250.000
  VAS 2000 2000 1.150.000 500.000 1.650.000
  VAS 5000 5000 2.450.000 Miễn Phí 2.450.000
  VAS 10.000 10.000 4.900.000 Miễn Phí 4.900.000
  VAS 50.000 50.000 25.000.000 Miễn Phí 25.000.000
  VAS 100.000 100.000 30.000.000 Miễn Phí 30.000.000
  VAS 200.000 200.000 50.000.000 Miễn Phí 50.000.000
  VAS 300.000 300.000 75.000.000 Miễn Phí 75.000.000
  GHI CHÚ:
 • Dữ liệu hóa đơn được miễn phí lưu trữ 10 năm
 • Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng
 • Phí khởi tạo ban đầu được thu 1 lần DUY NHẤT khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của SmartVas.
 • Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng
 • Hóa đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm SmartVas cung cấp dịch vụ.