Hướng dẫn chuyển tài khoản từ thuế điện tử và nộp thuế điện tử

1335

Bắt đầu từ 8h ngày 10/02/2020 Tổng cục Thuế dừng hệ thống Khai thuế điện tử – iHTKK (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử – NTĐT (tại đường dẫn http://nopthue.gdt.gov.vn). Các cá nhân, doanh nghiệp buộc sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn thay thế cho hệ thống khai iHTKK và NTĐT để thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Trường hợp NNT đã sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế qua mạng (iHTKK, NTĐT), NNT sẽ được tự động chuyển đổi tài khoản sang hệ thống Thuế điện tử (eTax). Khi đó, trên hệ thống eTax, NTT có thể sử dụng 2 loại tài khoản sau:

 • Tài khoản quản trị (được chuyển từ tài khoản Nộp thuế điện tử sang): Được phép sử dụng tất cả các dịch vụ, tính năng trên hệ thống Thuế điện tử
  • Đăng nhập:
  • Quản lý tài khoản
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Khai thuế
  • Nộp thuế
  • Tra cứu
  • Hoàn thuế

Tài khoản này có định dạng: MST-QL, mật khẩu là mật khẩu của tài khoản nộp thuế điện tử.

Ví dụ: Tài khoản trên hệ thống NTĐT là 123456789, mật khẩu là abcdef -> khi đăng nhập trên ETax NNT nhập tài khoản là 123456789-ql, mật khẩu là abcdef.

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế điện tử
 • Tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế (được chuyển từ tài khoản Khai thuế điện tử sang): Được phép sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và các dịch vụ khác trên hệ thống ngoài dịch vụ nộp thuế điện tử
  • Đăng nhập
  • Quản lý tài khoản
  • Khai thuế
  • Tra cứu
  • Hoàn thuế

Tài khoản này có định dạng: MST, mật khẩu là mật khẩu của tài khoản khai thuế điện tử.